Respect voor mens en dier

Mensen en dieren maken gezamenlijk gebruik van deze aarde. Er zijn echter bepaalde dieren en organismen die we liever niet in onze woon- en werkomgevingen willen. Dieren die overlast kunnen bezorgen, ziekten kunnen overbrengen of schade kunnen veroorzaken, worden bestempeld als ongedierte.

Voor bedrijven en particulieren adviseren we graag, welke milieu- en diervriendelijke, preventieve maatregelen kunnen worden genomen om ongedierte te weren.

Als er sprake is van een aanwezig probleem, dan is meestal de enige oplossing bestrijden. Dat is vrijwel altijd door gebruikmaking van chemische middelen. Hierbij wordt de situatie eerst onderzocht, om vast te stellen welke bestrijding het meest effectief is, met geen gevaar voor mensen en huisdieren.

Naast dat we het acute probleem oplossen, nemen we ook direct preventieve maatregelen, om ongedierte te weren. Anders kan het dweilen met de kraan open zijn.