Algemene Voorwaarden

Korte samenvatting van de Algemene Voorwaarden

  • Je opdracht wordt bevestigd met een opdrachtbon.
  • Na ondertekening kan worden gestart met de werkzaamheden.
  • Als opdrachtgever zorg je voor toegang, zodat we het werk kunnen verrichten.
  • Als het werk belangrijk afwijkt van het werk op de opdrachtbon, kunnen we mogelijk het werk niet uitvoeren. Dat leidt dan tot ontbinding van de overeenkomst.
  • Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens werkdagen.
  • Hulpmiddelen en eventuele bestrijdingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen.
  • Inzet van gas, water, electra of voorzieningen voor buitenwerkzaamheden dien je als opdrachtgever kosteloos beschikbaar te stellen.
  • Is het werk naar je mening niet conform opdrachtbon uitgevoerd, zullen wij op redelijke termijn de afwijking herstellen.